Wat is wearing-off?

Wearing-off is het fenomeen dat optreedt wanneer de parkinson-medicatie uitwerkt, oftewel: het in een ‘OFF’ terecht komen. De symptomen die u ervaart bij de ziekte komen dan weer naar boven of worden heviger. Deze symptomen kunnen fysiek maar ook psychisch zijn. Dus niet alleen de stijfheid en tremor kunnen weer terugkomen, maar ook kunt u merken dat u somberder of angstiger wordt.

Wearing-off gebeurt vaak vlak voordat u een nieuwe dosis parkinson-medicatie moet innemen, want dit is het moment waarop uw lichaam de medicatie weer het hardst nodig heeft. Nadat u de medicatie heeft ingenomen, breekt er een ‘ON’ periode aan waarin de Parkinson-symptomen weer verminderen.

Hieronder ziet u bovenstaande geïllustreerd.

 

wearing off NL